az Életet:

- Vésd kőbe -
- mintázd agyagba -
- karcold fába -
- rajzold papírra -
- kottázd hangjegyekbe -
- szedd versbe -
- írd prózába -

és az Élet:

- Kőbe vés -
- agyagba mintáz -
- fába karcol -
- papírra rajzol -
- hangjegyekbe kottáz -
- versbe szed -
- prózába ír -

... téged, s túl a Halál árnyékán, halhatatlanná válik a Lélek...
Jégbe zárt pillanat...

... befagyott vízesés ...
a rohanás jégbe zárt pillanata
Lélek - Idő-kapuja
itt minden csepp mozdulatlan:
... várakozás - jég-alakban ...
a csend morajló hangokat
teremt: víz robaját
- Élet zaját -
egyszer majd boldogan
... zúdul alá a mederbe ...
szikrázó, fehér kövekre, és
szalad - szalad, akár egy 
csillogó patak, de most
nem más, csak egy
jégbe zárt pillanat...

 

Legyél...

Formálj meg engem
mintázz agyagba
testet öltött anyagba
betűkkel rajzold meg a lényem
talán úgy jobban megértem 
önmagam: legyél ki nem
mondott szavam...
a Fény, ami rám talál
legyél te Élet és Halál
a Vers, mely igazat mesél
ne tégy semmit, csak
... legyél ...

 

Párás tükör...

Párás tükör, szomorú arc, megtört
fáradt tekintet - keskeny csíkok
bánat-folyók szabdalják az üveg-lapot:
... lecsorgó bánat-könnyek ...
laza ujjakkal vázolok, lerajzolom a bánatot
de miért mindig csak azt, mi ad
feloldozást, vigaszt?

Fordulj tükör, és változik az ábra!

Az arcnak már fölfelé ível a szája, és
mosolyog, nevet: könnyek helyett
hullámzó vonalak - szelíd patak -
s én dúdolok egy dalt, mit csaknem
elfeledtem, de most itt muzsikál fülemben
"zöld ág, zöld levelecske..."
sok - sok szállongó lepke, csillogó
gyermek-szemek, és színek - színek - színek
maga az ÉLET - üde, hajnali fények
szivárvány - holnapok
a párás tükör lassan megtelik
... rajzolok ...

Oldalmenü
Naptár
Szöveges mező
Ide szövegelj...